اخبار

جلسه هماهنگی استفاده از تسهیلات خارجی برای تولید اتوبوس های شهری تشکیل شد.

جلسه هماهنگی استفاده از تسهیلات خارجی برای تولید اتوبوس های شهری تشکیل شد.
جلسه هماهنگی برای همکاری فیمابین در تخصیص تسهیلات خارجی به تولید اتوبوس های شهری شرکت عقاب افشان با حضور رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و استاندار سمنان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهردای ها و دهیاری های کشور،‌ در این نشست که صبح سه شنبه 28 دی در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تشکیل شد، مدیرعامل شرکت عقاب افشان، نماینده شرکت اسکانیا، نماینده بانک دانمارکی "دانسکه بانک"، نماینده یک شرکت بیمه سوئدی و نمایندگان بانک مرکزی هم حضور داشتند.

باتوجه به مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل عمومی شهرهای کشور بویژه مشکل آلودگی هوا در کلانشهرها و اهمیت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری، شرکت عقاب افشان با همکاری شرکت اسکانیا مذاکراتی برای استفاده از فاینانس خارجی به منظور عرضه بهتر محصولات خود با همکاری دانسکه بانک انجام و جلسات اولیه آن با بانک مرکزی ایران تشکیل شده است.

این خط اعتباری به ارزش 500 میلیون یورو فیمابین بانک خارجی با بانک مرکزی منعقد و از طریق بانک های عامل منتخب ایرانی در طرح نوسازی اتوبوس های فرسوده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

طرف خارجی با ابراز تمایل امیدوار به استفاده از شرایط حاصله ناشی از پسابرجام برای همکاری با ایران در این بخش بود.

در این رابطه مقرر شد پس از اعلام نظر بانک مرکزی، پیگیری های لازم از طریق سازمان شهردای ها و دهیاری های کشور به منظور اختصاص بخشی از این خط اعتباری به حوزه حمل و نقل عمومی شهری انجام شود.

در این جلسه مهندس خندان دل رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به نیاز کشور به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری با هدف توسعه حمل و نقل عمومی شهری و کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ بر لزوم تعریف شرایطی مناسب برای طرفین جهت تحقق موضوع و همکاری دراز مدت با نوجه به مصوبات دولت در این حوزه تاکید نمود.

همچنین خباز استاندار سمنان هم بر ضرورت استفاده مطلوب از فرصت پدید آمده برای کشور پس از برجام برای افزایش سرمایه گذاری خارجی و استفاده از منابع مالی خارجی برای بخش حمل و نقل تاکید نمود.

در این جلسه مقرر شد طی جلسات کارشناسی فیمابین شرکت عقاب افشان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چارچوب های همکاری و نحوه اجرایی کردن موضوعات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

۲۹ دی ۱۳۹۵ ۰۷:۲۹