اخبار

124 میلیارد تومان اعتبارات پروژه های موضوع بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1395 پرداخت شد.

124 میلیارد تومان اعتبارات پروژه های موضوع بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1395 پرداخت شد.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از پرداخت بیش از هزارو 245 میلیارد ریال (بیش از 124 میلیارد تومان) اعتبارات مربوط به پروژه های عمرانی و خدماتی شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت، موضوع بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، اسد معانی با بیان مطلب فوق گفت: این اعتبار در راستای تحقق مفاد دستورالعمل ابلاغی توزیع اعتبارات موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سـال95 کل کشور، برای کمک به اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی و زیرساخت شهرداری های واجد شرایط توزیع شد.

وی ابراز امیدواری نمود که با هزینه کرد این اعتبارات بیش از یک هزار پروژه در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت در حوزه های عمرانی، خدماتی و زیرساختی به بهره برداری برسد.

معانی افزود: ضوابط و شرایط تخصیص و نحـوه معرفـی شـهرهای واجـد شـرایط در دو بخـش شرایط عمومی و نیز ضوابط اختصاصی هریک از سرفصلها پیش از این در شیوه نامه ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به استانداری ها تشریح شده است.

وی اضافه کرد: تقاضاهای شهرداری ها و مستندات موردنیاز پس از تائید معاونت های امور عمرانی استانداری ها در قالب بسته پروژه های عمرانی و خدماتی به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال شده است.

معانی، پروژه های خدمات شهری را از عناوین مشخص شده ذکر نمود و گفت: این حوزه شامل پروژه های مدیریت پسماندهای شهری، جداسازی شبکه آبرسانی فضای سبز شهری و احداث ایستگاه های آتش نشانی شهری است.

وی پروژه های عمرانی را دیگر عنوان این موضوع برشمرد و اظهار کرد: این حوزه شامل پروژه های کمک به نوسازی بافتهای فرسوده شهری، اجرای پروژه های گردشگری و تهیه برنامه راهبردی، عملیاتی شهر و شهرداری است.

وی پروژه های حوزه حمل و نقل را موضوع سوم برشمرد و افزود: این حوزه شامل پروژه های بهبود عبور و مرور است.

۲۸ دی ۱۳۹۵ ۰۷:۵۴