اخبار

جلسه کمیسیون ماده پنج چابهار برگزار گردید

جلسه کمیسیون ماده پنج چابهار برگزار گردید
جلسه کمیسیون ماده پنج چابهار به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور اعضای کمیسیون برگزار گردید .

کمیسیون ماده پنج وفق مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ، وظیفه بررسی و تصویب طرح تفصیلی را برعهده دارد و همچنین اعمال تغییرات احتمالی در طرح نیز جزو وظایف کمیسیون ماده پنج محسوب می شود . بر این اساس جلسه کمیسیون ماده پنج شهر چابهار برای بررسی موارد رسیده به دبیرخانه برگزار گردید .


۲۵ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۳۲