اخبار

جلسه کارگروه ماده 69 برگزار گردید

جلسه کارگروه ماده 69 برگزار گردید
جلسه کارگروه ماده 69 به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه موضوع خط انتقال آب دریا توسط پتروشیمی چابهار مطرح و پس از بحث و بررسی اعضا به تصویب کارگروه رسید . در ضمن مقرر شد تا خسارات وارده به عرصه منابع طبیعی توسط پتروشیمی پرداخت شود .

 

جلسه
جلسه

۶ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۱۰