اخبار

برگزاری کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی

برگزاری کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی
جلسه کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و اعضای ذیربط برگزار گردید .

 

در این جلسه طرح جامع شهر زاهدان و همچنین موارد رسیده به دبیرخانه کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم نیز اتخاذ گردید .

 

جلسه

۶ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۴۵