اخبار

برگزاری مانور بزرگ حوادث هوایی خارج از فرودگاه

برگزاری مانور بزرگ حوادث هوایی خارج از فرودگاه
برای اولین بار در کشور مانور بزرگ حوادث هوایی خارج از فرودگاه در زاهدان با حضور دستگاههای و ارگانهای عضو ستاد مدیریت بحران برگزار گردید .

جلسه
جلسه
جلسه
 
بازدید
جلسه
جلسه
بازدید
بازدید
بازدید
جلسه
جلسه

۶ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۴۰