اخبار

بررسی بحران بی آبی و کم آبی در شهرستان های سراوان و نیکشهر

بررسی بحران بی آبی و کم آبی در شهرستان های سراوان و نیکشهر
به منظور بررسی وضعیت منابع آبی در شهرستان های سراوان ونیکشهر ، جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مسئولین ذیربط در این زمینه برگزار گردید .

در این جلسه دکتر کرد با بیان اینکه شاخص های بین المللی نشان می دهد ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آب است و بر این اساس و با توجه به شرایط تغییر اقلیم در دهه گذشته و ایجاد شرایط خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی از قبیل باران و برف، حفظ و نگهداری از منابع آب برای شرایط بحرانی ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی با اشاره به اینکه در سال های پیش رو تامین آب به یکی از بزرگ ترین چالش ها در بسیاری از شهرها و مناطق استان تبدیل خواهد شد. بر ضرورت توجه همگان بر تسریع در روند اجرای پروژه های تامین آب در سطح استان برای مقابله با اثرات نامطلوب کمبود آب تاکید نمود .

در این جلسه مقرر شد تا شرکت آب و فاضلاب روستایی برای رفع بحران بی آبی نسبت به انجام آبرسانی سیار روستاهای دچار کم آبی اقدام نماید . در این جلسه دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا درخصوص تامین اعتبارات پروژه های مرتبط با تامین آب از وزارت نیرو اقدام نمایند .

۶ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۱۶