اخبار

نشست با نمایندگان فرمانداریهای استان در خصوص برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان

نشست با نمایندگان فرمانداریهای استان در خصوص برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان

نشست هم اندیشی در خصوص برگزاری هر چه بهتر دومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر با حضور مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری، معاون صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، کارشناس اداره امور عشایری و نمایندگان فرمانداریهای استان در خصوص نمایشگاه در تاریخ 1395/9/28 در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

نشست با نمایندگان فرمانداریهای استان در خصوص برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان1  

نشست با نمایندگان فرمانداریهای استان در خصوص برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان2  

نشست با نمایندگان فرمانداریهای استان در خصوص برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان3  

نشست با نمایندگان فرمانداریهای استان در خصوص برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان4  

نشست با نمایندگان فرمانداریهای استان در خصوص برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان5  

نشست با نمایندگان فرمانداریهای استان در خصوص برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان6  

 

 

۲۹ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۵۱