اخبار

بررسی مشکلات مردمی در دیدار حضوری تعدادی از هم استانی ها با معاون هماهنگی امور عمرانی

بررسی مشکلات مردمی در دیدار حضوری تعدادی از هم استانی ها با معاون هماهنگی امور عمرانی
به منظور بررسی مشکلات مردم ، جلسه ملاقات مردمی برای تعدادی از هم استانی های عزیز با معاون هماهنگی امور عمرانی و تعدادی از مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

جلسه
جلسه

۲۸ آذر ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰