اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان

برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان
به منظور بررسی موارد رسیده به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان ، جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و اعضای کمیسیون برگزار گردید .

در این جلسه دکتر کرد بر حفظ اراضی و توجه به ساخت و ساز استاندارد مطابق با قوانین و مقررات شهرسازی تاکید نمود . در ادامه پس از بحث و بررسی پیرامون موارد رسیده به دبیرخانه ، تصمیمات لازم اتخاذ گردید .


جلسه .

۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۳۶