اخبار

استقرار کمپ تیم های درمانی بنیاد خیریه نورآوران سلامت شعبه شرق کشور

استقرار کمپ تیم های درمانی بنیاد خیریه نورآوران سلامت شعبه شرق کشور

با حضور معاون امور زیربنایی دفتر امور روستایی استانداری در محل استقرار کمپ تیم های درمانی بنیاد خیریه نورآوران سلامت شعبه شرق کشور در معیت فرماندار محترم شهرستان قصرقند طی جلسه ای مشکلات و موارد مطروحه از سوی نماینده بنیاد مورد بررسی قرار گرفت و فرماندار محترم راهکارهای لازم را به منظور حل مشکل در محل شهرستان بررسی و عملیاتی نمودند.

بنیاد خیریه نورآوران سلامت قصرقند1  

بنیاد خیریه نورآوران سلامت قصرقند2  

بنیاد خیریه نورآوران سلامت قصرقند3  

بنیاد خیریه نورآوران سلامت قصرقند4  

بنیاد خیریه نورآوران سلامت قصرقند5

۷ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۱۷