اخبار

ابلاغ دستورالعمل ماده(3) آیین نامه اجرایی نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی خودرو

ابلاغ دستورالعمل ماده(3) آیین نامه اجرایی نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی خودرو
جلسه کارگروه استانی معاینه فنی خودرو با محوریت ابلاغ دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرای نحوه معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع ابلاغیه شماره 67049 مورخ 30/5/95 وزیر محترم کشور راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 29/8/95 به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .
در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر کرد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی هدف از احداث مراکز معاینه فنی را افزایش ایمنی خودرو ها ، کاهش آلودگی هوا ، مصرف بهینه سوخت و ... اعلام داشتند و خواستر نظارت بیشتر بر مراکز معاینه فنی خودروها در سطح استان بودند ، در ادامه آقای مهندس راشدی دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان گزارشی از اقدامات انجام شده از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین را طی سالهای 1394 و شش ماهه اول سال 95 را ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی پیرامون آیین نامه مذکور مصوبات ذیل به تصویب رسید :

1- به استناد ماده 9 دستورالعمل ابلاغی برنامه جامع پنج ساله استان ، موضوع ایجاد و گسترش مراکز معاینه فنی خودرو سبک در سطح استان و تعداد مراکز مورد نیاز استان به شرح جدول پیوست به تصویب اعضای رسید و مقرر شد مراتب به شهرداریهای استان پس از تائید سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور ابلاغ گردد  .

2- احداث یک مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین برای برنامه پنج ساله استان در شهرستان ایرانشهر که در مسیر ترانزیت چابهار به زاهدان قرار دارد مورد تصویب قرار گرفت که مقرر گردید پیگیری لازم از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان انجام پذیرد .

3- از آنجائیکه مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین استان در یک محوطه و در مجاورت یکدیگر قرار دارند ، لذا براساس ماده 25 آیین نامه مذکور مقرر گردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان پیگیری و اقدامات لازم را درخصوص تفکیک مراکز معاینه فنی سنگین از سبک انجام دهد .

4- با عنایت به ضرورت حضور نماینده انجمن صنفی کارفرمایی مراکز معاینه فنی استان در کارگروه استانی ، مقرر گردید پیگیری لازم جهت تعیین نماینده از سوی دفتر حمل نقل و ترافیک استان انجام و نماینده مذکور در جلسات بعدی کمیته استانی دعوت شود .

5- مقرر گردید نمایندگان کمیته استانی به همراه ستادهای شهرستانی نسبت به ارزیابی سطح کمی و کیفی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و خطوط مکانیزه معاینه فنی براساس شرایط اعلام شده در ماده 30 آیین نامه مذکور اقدام نمایند .

6- مقرر گردید جلسات کمیته استانی هرسه ماه یک بار برگزار گردد .

جلسه راس ساعت 10 صبح با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید .جلسه  
۲۹ آبان ۱۳۹۵ ۱۲:۴۳