اخبار

برگزاری جلسه کارگروه استانی مراکز معاینه فنی خودرو

برگزاری جلسه  کارگروه استانی مراکز معاینه فنی خودرو
با توجه به لزوم بررسی وضعیت مراکز معاینه فنی خودرو جلسه کارگروه استانی معاینه فنی به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه پس از بررسی وضعیت مراکز معاینه فنی در استان و تعداد برگه های صادر شده برای خودروهای سبک در استان بر افزایش مراکز معاینه فنی خودرو های سبک و سنگین در استان تاکید گردید .

بر این اساس مصوب شد تا با توجه به برنامه توسعه ، ایجاد مراکز معاینه فنی در شهرهای استان افزایش یابد . ضمنا جداسازی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین و ایجاد یک مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در ایرانشهر که در مسیر جاده ترانزیتی قرار دارد در دستور کار باید قرار گیرد .

در این جلسه دکتر کرد بر تشکیل کمیته فنی تاکید نمود و بر بازدید های دوره ای به صورت سه ماهه برای پایش و ارزیابی عملکرد مراکز معاینه فنی تاکید نمود .


جلسه

۲۹ آبان ۱۳۹۵ ۱۱:۲۱