اخبار

برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات ساخت و ساز روستایی دهیاران محترم شهرستان قصرقند

برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات ساخت و ساز روستایی دهیاران محترم شهرستان قصرقند

دوره آموزشی قوانین و مقررات ساخت و ساز روستایی در تاریخ 95/8/24 در محل فرمانداری قصرقند برای 70 نفر از دهیاران محترم شهرستان قصرقند برگزار گردید.

دوره آموزشی قصرقند1  

دوره آموزشی قصرقند2  

دوره آموزشی قصرقند3

۲۷ آبان ۱۳۹۵ ۱۱:۵۲