اخبار

عدم تایید گواهی‌های کالیبراسیون صادره شرکت پیروزان صنعت کیان توسط اتحادیه

عدم تایید گواهی‌های کالیبراسیون صادره شرکت پیروزان صنعت کیان توسط اتحادیه
به اطلاع کلیه مدیران و کارشناسان مراکز معاینه فنی کشور می‌رساند:

تا اطلاع ثانوی گواهی‌های کالیبراسیون صادره از سوی شرکت پیروزان صنعت کیان مورد تایید اتحادیه نبوده و مقتضی است جهت اخذ گواهی‌های کالیبراسیون دستگاه‌های آزمون از طریق سایر شرکت‌های مجاز و واجد صلاحیت اقدام گردد.

۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۰۷:۲۰