اخبار

برگزاری جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان

برگزاری جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان
با حضور وزیر راه و شهرسازی ، جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی برگزار گردید .

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان عنوان کرد: توسعه، توانایی خلق ارزش افزوده توسط مردم است.

 وی افزود: اگر مردم بتوانند خلق ارزش افزوده بکنند و بتوانند ارزش افزوده را خارج از محدوده خود صادر بکنند می توانند به این اعتقاد برسند که در حال توسعه هستند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توانایی های این استان همانند ثروت انسانی مبنا قرار گیرد، ادامه داد: اگر بخواهیم یک ارزش افزوده خلق کنیم باید نیروی انسانی مبنا قرار دهیم و در آن تامل داشته باشیم.

 آخوندی ادامه داد: یک شبکه تجاری و یک شبکه ارتباطی داریم، خلق شبکه ارتباطی بسیار با ارزش است و این شبکه را شما به راحتی دارید.

 وی افزود: میراث تاریخی، اجتماعی و اقتصادی عمده ترین ثروت این استان بوده که از ثروت منابع مادی آن هم مهمتر است.

 وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ثروتی که در حوزه میراث تاریخی، اجتماعی و اقتصادی در استان وجود دارد یک اندوخته ای است که در اختیار این نسل قرار دارد.

 آخوندی خاطرنشان نمود: سیستان و بلوچستان به عنوان استانی که ارتباط مستقیم با شبه قاره هند و خراسان بزرگ دارد و هیچ کسی نمی تواند سهم شبکه ارتباطی استان را نادیده بگیرد.

 وی افزود: نسبت به چابهار حساس هستیم، اتصال خط ریلی چابهار به خواف، توسعه پایانه های مرزی، هوایی و ریلی برای دولت مهم است.

 وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ارتباط درون تمدنی ایران  با افغانستان و پاکستان برای دولت مهم است، سیستان و بلوچستان  در بستر تاریخ، جغرافیا و حال دیده شود تا کانون های توسعه تمدنی را تشکیل بدهد.

 آخوندی گفت: هنوز کلان شهر بزرگ در استان سیستان و بلوچستان نداریم و این نکته مهمی است، اگر بتوانیم توسعه زاهدان را کنترل کنیم در شبکه شهری تعادل منطقه ای ایجاد کرده ایم.

 وی با بیان اینکه محورهای توسعه و کارکردهای سکونتگاه را داشته باشیم، افزود: بندر سکوی برای مبادله است لذا پس کرانه برای بندر چابهار تعریف شود تا بتوانیم فرآیند تولید نهایی را تنظیم کنیم.

 

این مقام مسئول گفت: در چابهار نیاز به منطقه ویژه اقتصادی داریم که متصل به بندر چابهار باشد و بتواند تولید در چابهار ساماندهی، پشتیبانی و حمایت کند.

۲۰ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۳۷