اخبار

برگزاری جلسه اتاق فکر کارگروه توسعه روستایی استان

برگزاری جلسه اتاق فکر کارگروه توسعه روستایی استان

 در ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 95/8/15 اولین جلسه اتاق فکر کارگروه توسعه روستایی استان در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید. در این جلسه برخی مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان، اساتید محترم دانشگاه (مدعو از دانشگاههای داخل و خارج استان) حضور داشتند.

جمالزهی، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری در این جلسه با تبیین نقش اتاق فکر در تسهیل برنامه ریزی و تصمیم سازی برای مدیران ارشد استان عنوان نمودند که لازمه هر توسعه موفق و پایدار اندیشه کامل و جامع است، نیاز است با تلاش همه اعضا طرح هایی با رویکرد کاربردی تهیه و تدوین گردد.

کارگروه توسعه روستای  

کارگروه توسعه روستای1  

کارگروه توسعه روستای2

۱۶ آبان ۱۳۹۵ ۱۹:۲۹