اخبار

درخواست تقلیل سن معاینه فنی از سوی شورای عالی محیط زیست

درخواست تقلیل سن معاینه فنی از سوی شورای عالی محیط زیست
به گزارش خبر خودرو، مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور گفت: شورای عالی محیط زیست درخواست تقلیل سن معاینه فنی خودروها از 5 سال به 2 سال را دارد
سعید قیصر در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: کلیه دستگاه‌های ذیربط خواستار کاهش سن معاینه فنی خودروها هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: کاهش سن معاینه فنی خودروها نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است زیرا تصویب مجلس شورای اسلامی به منزله ضمانت اجرایی طرح می‌باشد.

وی با اشاره به نحوه ارائه معاینه فنی به خودروهای دوگانه‌سوز اظهار داشت: در مراکز معاینه فنی بازدید چشمی خودروهای دوگانه سوز انجام می‌شود لذا امیدواریم طی 3 ماه آینده مراکزی مجهز (با وجود کارشناسان فنی) برای شناسایی عیوب خودروهای دوگانه سوز به بهره‌برداری رسد.

مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور در خصوص افزایش تعداد مراکز معاینه فنی خاطرنشان کرد: بنا بر نیاز و تقاضای احداث مرکز معاینه فنی در کلان‌شهرها نسبت به بهره‌برداری از مراکز جدید و افزایش تعداد آنها اقدام می‌شود.

قیصر در ادامه این گفتگو اظهار داشت: احداث مراکز معاینه فنی سیار در تهران به منظور کاهش ازدیاد جمعیت مراجعین به مراکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور در پایان بیان کرد: هزینه معاینه فنی خودروها از ابتدای سال جاری افزایش 100 درصدی به همراه داشته است.

۱۶ آبان ۱۳۹۵ ۰۹:۳۵