اخبار

برگزاری کارگروه گردشگری استان

برگزاری کارگروه گردشگری استان

جلسه کار گروه گردشگری استان در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 12 آبان 95 در محل دفتر معاونت محترم امور عمرانی استانداری و به ریاست ایشان برگزار گردید. در این جلسه که با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری،مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، مدیرکل منابع طبیعی و نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار گردید ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی در حوزه توسعه گردشگری استان طرح های و پیشنهادات ارائه شده از سوی دستگاه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با درخواست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار گردیده بود ایشان بر لزوم احتمام کلیه دستگاهها در اجرای مصوبات جلسه تاکید نمودند.

کارگروه گردشگری  

کارگروه گردشگری2

۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۹:۳۷