اخبار

آب سیستان فاقد هر گونه آلودگی است

آب سیستان فاقد هر گونه آلودگی است
به منظور بررسی وضعیت آب شرب منطقه سیستان نشستی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،فرمانداران منطقه سیستان ، متخصصان حوزه آب و سایر اعضاء برگزار شد.

با توجه به آنالیز و آزمایش های انجام شده از چاه نیمه ها ، آب منطقه سیستان فاقد هر گونه آلودگی است و مضر نیست

بنا به نظر متخصصان ، بوی نامطلوب آب در حال کاهش است و سایر شرایط فیزیکی و شیمیایی نیز در حال بررسی می باشد.

براساس این گزارش؛ عملیات پالایش دقیق آب طبق استانداردهای ملی توسط بهترین و زبده ترین متخصصان در حال انجام است.


جلسه
جلسه

۴ آبان ۱۳۹۵ ۰۷:۴۰