اخبار

دکتر ابتکار: ایجاد سیمفا و نوسازی تاکسی ها از اقدامات مهم دولت برای کاهش آلودگی هواست.

دکتر ابتکار: ایجاد سیمفا و نوسازی تاکسی ها از اقدامات مهم دولت برای کاهش آلودگی هواست.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دولت کارهای مهمی در جهت کاهش آلودگی هوا انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، معصومه ابتکار روز دوشنبه سوم آبان در حاشیه برگزاری همایش روسای شوراهای اسلامی استان ها و مدیران کل محیط زیست سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: یکی از این کارهای مهم شبکه مربوط به پایش معاینه فنی با عنوان سیمفا است که با همکاری وزارت کشور عملیاتی شد که این اقدام گامی مهم در جهت آلودگی هوا محسوب می شود.

وی ادامه داد: گام خوب دیگر دولت در جهت کاهش آلودگی هوا، خارج کردن خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل است.

وی ادامه داد: در این راستا 60 هزار تاکسی فرسوده در سیستم حمل و نقل شهری برای نوسازی ثبت نام کردند که هم اکنون تعداد زیادی از آنها تاکسی های نو را دریافت کرده اند.

ابتکار همچنین یادآوری کرد: اصلاح زمان معاینه فنی خودروها که در آینده نزدیک انجام خواهد شد گام دیگری در این زمینه است که معاینه فنی برای خودروهای شخصی به دو سال و خودروهای دولتی به یک سال تغییر خواهد یافت.

۴ آبان ۱۳۹۵ ۰۷:۱۶