اخبار

برگزاری کمیسیون ماده پنج شهر سوران

برگزاری کمیسیون ماده پنج شهر سوران
جلسه کمیسیون ماده پنج شهر سوران به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر سوران برای بررسی طرح تفصیلی شهر مذکور برگزار گردید و طرح یاد شده به تصویب کارگروه رسید و مقرر شد تا ضوابط طرح از سوی دبیرخانه کمیسیون بررسی و ابلاغ شود .


جلسه

۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۳:۳۶