اخبار

بازدید از باند دوم فرودگاه بین المللی زاهدان

بازدید از باند دوم فرودگاه بین المللی زاهدان
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از باند دوم فرودگاه بین‌المللی زاهدان بازدید کرد.

جلسه
جلسه

۲۹ مهر ۱۳۹۵ ۰۷:۳۵