اخبار

حضور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری سیستان وبلوچستان در بیست و هفتمین همایش ملی مدیران کل امور روستایی وشوراها در اصفهان

حضور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری سیستان وبلوچستان در بیست و هفتمین همایش ملی مدیران کل امور روستایی وشوراها در اصفهان

بیست و هفتمین نشست مدیران کل دفاتر اموروستایی و شوراها کشور ٢٦و٢٧مهرماه دراستان اصفهان برگزار شد. از جمله موضوعات مورد بررسی در این نشست می توان به تبیین برنامه ها و سیاست های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها درحوزه مدیریت روستایی و همچنین بررسی چالش های تعاونی دهیاری ها اشاره کرد.

بیست و هفتمین نشست مدیران کل دفاتر اموروستایی و شوراها  

بیست و هفتمین نشست مدیران کل دفاتر اموروستایی و شوراها2  

بیست و هفتمین نشست مدیران کل دفاتر اموروستایی و شوراها3  

بیست و هفتمین نشست مدیران کل دفاتر اموروستایی و شوراها4

 

۲۷ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۶