اخبار

حضور مدیران بنیاد خیریه نورآوران سلامت در استان و برگزاری جلسه با حضور استاندار

حضور مدیران بنیاد خیریه نورآوران سلامت در استان و برگزاری جلسه با حضور استاندار

حضور مدیران بنیاد خیریه نورآوران سلامت در استان و برگزاری جلسه با حضور استاندار محترم و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط جهت استقرار در جنوب استان وخدمات رسانی در زمینه های چشم پزشکی و دندانپزشکی به روستاییان و مناطق محروم از ابتدای آذرماه سال جاری به مدت ١٠٠ روز انجام خواهدشد.

بنیاد خیریه نورآوران سلامت1  

بنیاد خیریه نورآوران سلامت2  

بنیاد خیریه نورآوران سلامت3  

بنیاد خیریه نورآوران سلامت4  

بنیاد خیریه نورآوران سلامت5

۲۷ مهر ۱۳۹۵ ۰۷:۳۹