اخبار

برگزاری جلسه شورای فنی استان

برگزاری جلسه شورای فنی استان
جلسه شورای فنی استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

جلسه شورای فنی استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار گردید . در این جلسه موارد زیر مرود بحث و بررسی قرار گرفت :

  • ·       اارایه راهکارهای لازم برای کمک به برگزاری کنفرانس comsats با حضور 21 کشور جهان در زاهدان
  • ·       اعلام دوره های آموزشی به دستگاههای اجرایی
  • ·       فعال نمودن کمیته نظارت در نیمه دوم سال برای اجرای وظایف نظارتی به صورت جدی
  • ·       تصویب مصوبات جلسات کمیته پیمان

 
 
جلسه
جلسه
جلسه

۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۳:۰۰