اخبار

ساماندهی حمل ونقل باردرون شهری با ایجاد سازمان های مدیریت حمل ونقل بارو مسافردر شهرداری ها

ساماندهی حمل ونقل باردرون شهری با ایجاد سازمان های مدیریت حمل ونقل بارو مسافردر شهرداری ها
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: با ایجاد سازمان های مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در شهرداری ها، شاهد ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری خواهیم بود.

محمد حسن آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها که ازسوی وزارت کشور ابلاغ شد، سازمان مدیریت حمل و نقل بار در کلان شهرها تشکیل و از این طریق، اقدامات این شهرداری ها در این راستا تقویت خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در شهرداری های شهرهای با جمعیت بالاتر از 200 هزار نفر و مراکز استان ها با افزودن وظیفه ساماندهی مدیریت حمل ونقل بار در شهرداری ها، سازمان های مدیریت حمل و نقل بار و مسافر تشکیل خواهد شد.

وی افزود: با ایجاد سازمان های مدیریت حمل ونقل بار و مسافر، شرکت های خصوصی و تعاونی فعال در حوزه حمل ونقل بار درون شهری سازماندهی و رتبه بندی می شوند.

حسن آبادی اضافه کرد: صدور پروانه اشتغال رانندگان و راهبران حمل ونقل بار، مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با افزایش سطح مهارت های شغلی و فرهنگ ترافیک رانندگان وفعالان بخش خصوصی وتعاونی فعال در این حوزه و مدیریت اجرایی سامانه های هوشمند حمل ونقل بار در چارچوب مطالعات ساماندهی هوشمند حمل ونقل وترافیک از جمله ماموریت های این سازمان است.

اساسنامه سازمان های چهارده گانه وابسته به شهرداری ها ابلاغ شده است بر اساس ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها، شهرداری های سراسر کشور می توانند با توجه به شرایط محیطی، منطقه ای و بومی خود یک یا چند سازمان از 14 سازمان وابسته را پس از تائید اساسنامه آنها در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ایجاد کنند.

۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۰۷:۱۸