اخبار

برگزاری اولین جلسه کمیته هماهنگی امور کشتارگاههای استان

برگزاری اولین جلسه کمیته هماهنگی امور کشتارگاههای استان
برگزاری اولین جلسه کمیته هماهنگی امور کشتارگاههای استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی

اولین جلسه کمیته هماهنگی امور کشتارگاههای استان به ریاست جناب آقای دکتر کرد،معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید. در این جلسه با احداث کشتارگاه صنعتی دام در شهرستان نیمروز موافقت گردید و در خصوص برخورد قاطع با متخلفین در امر عرضه غیر مجاز دام و کشتار غیر بهداشتی تاکید گردید.

جلسه کشتارگاه4  

جلسه کشتارگاه3  

 

جلسه کشتارگاه2  

 

جلسه کشتارگاه1

۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۳:۱۰