اخبار

بررسی وضعیت زیرساخت های حوزه راه وشهرسازی

بررسی وضعیت زیرساخت های حوزه راه وشهرسازی
به منظور بررسی وضعیت زیرساختهای حوزه راه وشهرسازی جلسه ای با حضور نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس ، مدیران حوزه راه وشهرسازی استان ، رییس سازمان برنامه و بودجه و به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

با توجه به سوال دکتر شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی از وزیر راه و شهرسازی با موضوع عدم توجه به زیرساخت های حوزه راه و شهرسازی در سیستان و بلوچستان و ابلاغ رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جهت بررسی میدانی موضوع ، جلسه ای بدین منظور با حضور آقای مهندس یارمحمدی نایب رییس اول کمیسیون عمران ، رییس سازمان برنامه و بودجه ، مدیران حوزه راه وشهرسازی استان و به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه  در ارتباط با زیرساخت ها و لزوم احداث بزرگراه ها ، راههای اصلی و فرعی و روستایی بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد تا پیگیری های لازم در این زمینه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به عمل آید .


جلسه
جلسه

۱ مهر ۱۳۹۵ ۰۷:۳۷