اخبار

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و اعضای شورای برگزار گردید .

با توجه به برگزاری دوره آموزشی و تمرین ستادی اعضای اصلی شورای هماهنگی مدیریت بحران استانهای کشور در مشهد مقدس ، با حضور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور ، دکتر جدی مشاور علمی رییس سازمان ، مدیران دستگاههای اجرایی به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

 
جلسه

در این جلسه مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به حوادثی که استان با آنها مواجه است ، گزارشی  را از وضعیت حوادث سه ساله اخیر ارایه نمود . سپس آقای اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به دستور مقام عالی وزارت کشور مبنی بر تدارک و تدوین برنامه های آموزشی برای مدیران به شرح مختصری از طریقه برگزاری دوره و هدف از برگزاری آن مبنی بر توانمند سازی مدیریت پرداخت .

 دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی در این جلسه با تشکر از اعضای حاضر در جلسه با اشاره به حوادث متعدد رخ داده در استان ، برگزاری دوره های آموزشی را به عنوان مهمترین بخش چرخه مدیریت بحران بیان کرد و با اشاره به اینکه در سه سال گذشته علیرغم نبود هیچگونه اعتباری در رابطه با مدیریت بحران ، حوادث رخ داده به بهترین شکل ممکن و تنها با همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی با کمترین خسارات مدیریت شده اند .


جلسه
جلسه
جلسه

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۴۱