اخبار

برگزاری جلسه بررسی وضعیت آب شرب مناطق روستایی منطقه سیستان

برگزاری جلسه بررسی وضعیت آب شرب مناطق روستایی منطقه سیستان
به منظور بررسی وضعیت آب شرب مناطق روستایی سیستان جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران دستگاههای ذیربط برگزار گردید .

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۵۸