اخبار

جلسه در خصوص پیگیری مصوبات سومین نشست شورای راهبردی گردشگری استان

جلسه در خصوص پیگیری مصوبات سومین نشست شورای راهبردی گردشگری استان

جلسه ای در خصوص پیگیری مصوبات سومین نشست شورای راهبردی گردشگری استان با حضور  معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران کل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و نمایندگان دستگاههای محیط زیست استان و منابع طبیعی و ابخیزداری در محل سالن اجتماعات معاونت هماهنگی امور عمرانی در تاریخ 95/6/9 برگزار شد.

شورای راهبردی گردشگری1  

شورای راهبردی گردشگری2   

شورای راهبردی گردشگری3  

شورای راهبردی گردشگری4

 

۹ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۴۰