اخبار

برگزاری کارگاه اموزشی آشنایی با قوانین و مقررات شوراها برای شوراهای شهرستان های زابل و نیمروز

برگزاری کارگاه اموزشی آشنایی با قوانین و مقررات شوراها برای شوراهای شهرستان های زابل و نیمروز

کارگاه اموزشی آشنایی با قوانین و مقررات شوراها برای شوراهای شهرستان های زابل و نیمروز مورخ 95/6/3 در محل سالن اجتماعات فرمانداری زابل برگزار گردید.

کارگاه اموزشی زابل نیمروز1  

کارگاه اموزشی زابل نیمروز2  

کارگاه اموزشی زابل نیمروز3  

کارگاه اموزشی زابل نیمروز4

 

۴ شهریور ۱۳۹۵ ۲۰:۴۶