اخبار

به مناسبت هفته دولت بیش از 250 پروژه عمرانی دهیاری ها در سطح استان افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد

به مناسبت هفته دولت بیش از 250 پروژه عمرانی دهیاری ها در سطح استان افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد

به مناسبت هفته دولت بیش از 250 پروژه عمرانی دهیاری ها با اعتبار بالغ بر هفتاد میلیارد ریال مورد افتتاح و کلنگ زنی قرار خواهد گرفت. این پروژه ها از محل اعتبارات کمکهای دولتی تامین شده است.

هفته دولت نیمروز4  

هفته دولت زاهدان  

هفته دولت نیمروز2  

هفته دولت زاهدان2

 

۴ شهریور ۱۳۹۵ ۲۱:۳۰