اخبار

دیدار مردمی استاندار ، معاونین استاندار و مدیران ستادی استانداری

دیدار مردمی استاندار ، معاونین استاندار و مدیران ستادی استانداری

با عنایت به لزوم پیگیری امور مراجعین مردمی و ضرورت ارتباط نزدیک با احاد مختلف جامعه و بررسی مشکلات آنها از نزدیک و چهره به چهره ، جلسه دیدار مردمی تعدادی از مردم با استاندار ، معاونین ایشان و مدیران ستادی استانداری برگزار گردید .

در این جلسه ، مشکلات تعداد 17 نفر از مراجعین محترم توسط معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران این حوزه بررسی و پاسخگویی و راهنمایی لازم ارایه گردید . شایان ذکر است که جلسات دیدارهای مردمی به صورت منظم و هر هفته برنامه ریزی و برگزار می گردد و از این طریق مراجعین می توانند مسایل و مشکلات خود را بدون واسطه با مسئولین و مدیران در میان بگذارند .


جلسه

۱ شهریور ۱۳۹۵ ۰۹:۳۱