اخبار

بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی از تصرف غیر مجاز اراضی در روستای تاریخی تیس

بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی از تصرف غیر مجاز اراضی در روستای تاریخی تیس
بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی از تصرف غیر مجاز اراضی در روستای تاریخی تیس

بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی از تصرف غیر مجاز اراضی در روستای تاریخی تیس

 

اراضی تصرفی تیس2 

 

اراضی تصرفی تیس1

۲۷ اَمرداد ۱۳۹۵ ۰۸:۲۳