اخبار

برگزاری کارگروه عمرانی - اقتصادی امور عشایری استان

برگزاری کارگروه عمرانی - اقتصادی امور عشایری استان
دومین جلسه کارگروه عمرانی - اقتصادی امور عشایری استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و اعضای کارگروه برگزار گردید .

دومین جلسه کارگروه عمرانی اقتصادی عشایری استان  به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار گردید .

در این جلسه مصوبات اولین جلسه کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید پروژه های نیمه تمام در اولویت اجرایی برای سالجاری قرار گیرد .

همچنین مقرر گردید پروژه های اولویت دار مناطق عشایری در سال 95 مورد بررسی قرار گرفته و دستگاه های اجرایی با توجه به اعتیارات نسبت به اجرای پروژه های پیشنهادی سال 95 اقدام نمایند.

ضمنا مقرر گردید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به اتمام واحد های مناطق عشایری دشت امام شهرستان فنوج و زرد چاه شهرستان زاهدان با اعتبارات سال 95 و همچنین نسبت به اتمام واحد های نیمه تمام در سایر مناطق عشایری در پروژه های سال 95 اقدام نماید.


جلسه
جلسه

۱۸ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۳۲