اخبار

برگزاری جلسه کارگروه اجرایی مدیریت جامع حوزه آبخیز استان

برگزاری جلسه کارگروه اجرایی مدیریت جامع حوزه آبخیز استان

        با توجه به ابلاغ الگوی مدیریت جامع حوزه ابخیز و در راستای اجرا ی گام اول که ایجاد ساختار مناسب جهت برنامه ریزی استانی می باشد ، جلسه ای به ریاست دکتر کرد معان هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

دکتر کرد با بیان اینکه مدیریت اصول پایدار عرصه های منابع طبیعی مستلزم یکپارچگی اقدامات ،همراه با پذیرش و مشارکت موثر مردم است و تجربیات گذشته نشان دهنده  این است که بدون هماهنگی تمامی دست اندرکاران ، مدیریت جامع حوزه های آبخیز با مدنظر قرار دادن اسناد فرادستی شامل سیاست های کلی نظام در بخش امور منابع طبیعی و محیط زیست و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، مستندات  وتکالیف قانونی و تفاهم نامه منعقده بین سازمان و استانداران سراسر کشور تهیه وتنظیم شده است بر اجرای صحیح آن تاکید نمود.

         معاون هماهنگی امور عمرانی با اشاره به اینکه از اهداف مورد انتظار پایداری و ارتقای اکوسیستم های طبیعی در حوزه آبخیز ، هم افزایی و همگرایی درون سازمان ، ارتقای بهره وری و شاخص های پایداری در حوزه های آبخیز است بر استقرار نظام جامع پایش در حوزه های آبخیز و ایجاد پایگاه اطلاعات تاکید کرد. 


جلسه
جلسه

۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۰۶