اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 21

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 21
جلسه بررسی طرح های غیرکشاورزی موضوع ماده 21 دستورالعمل ضوابط واگذاری به ریاست دکترکرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه درخواست 15 مورد از متقاضیان  مورد بررسی قرار گرفت .


جلسه

۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۵۲