اخبار

بررسی مشکلات سازمان همیاری شهرداری های استان

بررسی مشکلات سازمان همیاری شهرداری های استان
به منظور بررسی مشکلات سازمان همیاری شهرداری های استان جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور فرماندار شهرستان زاهدان ، مدیر امور مالیاتی و مدیرعامل سازمان همیاری برگزار گردید .

جلسه

۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۲۴