اخبار

برگزاری جلسه بازآفرینی پایدار فضای شهری

برگزاری جلسه بازآفرینی پایدار فضای شهری
به منظور بررسی وضعیت فضای شهری در شهرهای زاهدان ، ایرانشهر ، چابهار ، کنارک و زابل جلسه بازآفرینی پایدار فضای شهرهی به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

   در این جلسه در مورد حاشیه نشینی در شهرهای زاهدان ، زابل ، ایرانشهر ، چابهار و کنارک اعضای حاضر در جلسه پیشنهادهای خود را مطرح نمودند و مقرر شد تا پیگیری لازم برای دریافت اعتبارات لازم و ردیف بودجه ای خاص پیش بینی گردد . ضمنا مقرر شد تا سند جامع بازآفرینی شهرهای استان تهیه شود.


جلسه
جلسه

۱۴ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۵۴