اخبار

برگزاری جلسه برای ایجاد پناهگاه شبانه و گرمخانه در شهر زاهدان

برگزاری جلسه برای ایجاد پناهگاه شبانه و گرمخانه در شهر زاهدان
با عنایت به ضرورت ایجاد پناهگاه شبانه و گرمخانه در شهر زاهدان جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران و مسئولین ذیربط برگزار گردید .

جلسه

۱۴ اَمرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۴۷