اخبار

جلسه شورای معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور

جلسه شورای معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور
جلسه معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور به صورت ویدیوکنفرانس به ریاست معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور برگزار گردید .

        در این جلسه آخرین اقدامات انجام شده درخصوص اعتبارات عمرانی سال 1395 و همچنین آخرین گزارش مربوط به وضعیت بودجه جاری و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .


جلسه
جلسه

۱۴ اَمرداد ۱۳۹۵ ۰۷:۳۹