اخبار

جلسه حل اختلاف بین شرکت توزیع نیروی برق با دانشگاه علوم پزشکی

جلسه حل اختلاف بین شرکت توزیع نیروی برق با دانشگاه علوم پزشکی
به منظور بررسی و حل مشکل هزینه برق مصرفی بیمارستان چابهار جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .


جلسه
جلسه

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۳۳