اخبار

برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج شهرهای پیشین و راسک

برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج شهرهای پیشین و راسک
جلسات کمیسیون ماده پنج شهرهای پیشین و راسک به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

         جلسه کمیسیون ماده پنج شهرستان های پیشین و راسک به ریاست معاون  هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید. در این جلسه بالغ بر یازده مصوبه در رابطه با فضای شهری این شهرستان ها تصمیم گیری و به تصویب رسید.

جلسه
 

۳ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۵۵