اخبار

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی جنوب استان

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی جنوب استان
جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی جنوب استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و سایر اعضا برگزار گردید .

به منظور بررسی طرح توسعه نیروگاه گازی و تصفیه خانه برق به مساحت 120 هکتار واقع در حریم شهر چابهار و احداث خط لوله سوخت به نیروگاه چابهار به مساحت تقریبی 68/1 هکتار واقع در حریم شهر چابهار ، جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی جنوب استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه تشکیل شد . در این جلسه با تثبیت و توسعه نیروگاه گازی و تصفیه خانه برق موافقت گردید .


جلسه
جلسه

۳ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۴۳