اخبار

برگزاری جلسه شورای مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی

برگزاری جلسه شورای مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی
به منظور بررسی وضعیت اعتبارات پروژه های عمرانی جلسه شورای مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی به ریاست دکتر کرد برگزار گردید .

با عنایت به ضرورت بررسی عملکرد دفاتر معاونت هماهنگی امور عمرانی در رابطه با نحوه جذب و هزینه کرد اعتبارات عمرانی ، جلسه شورای مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران دفاتر تشکیل گردید . در این جلسه مدیران به تشریح عملکرد حوزه کاری خود پرداخته و نحوه هزینه کرد و میزان اعتبارات باقیمانده را مورد بررسی قرار دادند . در ادامه دکتر کرد با اشاره به اهمیت اعتبارات عمرانی بر ضرورت برنامه ریزی و نظارت دقیق بر نحوه عملکرد و هزینه این اعتبارات برای استفاده بهینه تاکید نمود

۳ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۱۳