اخبار

ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری از برون شهری تا شهریور 96

ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری از برون شهری تا شهریور 96
برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت برای کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها که در جلسه 19خرداد ماه هیات وزیران به تصویب رسید و تیرماه از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به موجب یکی از بندهای این مصوبه دولت،‌ در قسمت پیوست‌های این مصوبه و در یکی از موارد بخش احکام منابع متحرک آمده است: وزارت کشور موظف است تا پایان شهریور ماه 1396 نسبت به ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری از برون‌شهری اقدام کند.

در ادامه آمده: از تاریخ فوق الذکر تردد ناوگان حمل بار و مسافر درون کلان‌شهرها منوط به اخذ پروانه فعالیت مربوط از وزارت کشور(شهرداری‌ها) می‌باشد.

این موضوع توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت راه و شهرسازی پیگیری و اجرایی می‌شود.

۲۴ تیر ۱۳۹۵ ۰۸:۲۲