اخبار

همایش دهیاران شهرستان زاهدان به مناسبت روز دهیار

همایش دهیاران شهرستان زاهدان به مناسبت روز دهیار

همایش دهیاران شهرستان زاهدان به مناسبت 14 تیر ماه روز دهیار با حضور آقای جمالزهی مدیر کل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، آقای شهنوازی معاون محترم فرماندار زاهدان، آقای شاهوزئی ریاست محترم بیمه روستایی، آقای جمشیدزهی معاون محترم بنیاد مسکن استان و دهیاران شهرستان زاهدان در محل فرمانداری شهرستان زاهدان برگزار گردید.

همایش دهیاران 95 زاهدان 1  

همایش دهیاران 95 زاهدان 2  

همایش دهیاران 95 زاهدان 3  

همایش دهیاران 95 زاهدان 4

۱۴ تیر ۱۳۹۵ ۱۳:۴۶