اخبار

تشکیل جلسه کارگروه امور زیربنایی در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی

تشکیل جلسه کارگروه امور زیربنایی در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی
تشکیل جلسه کارگروه امور زیربنایی در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی
کارگروه امور زیر بنایی استان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری،مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط استان مورخ 95/4/12 تشکیل جلسه داد . دستور کار این جلسه تغییر کاربری یک قطعه زمین از فضای سبز حفاظتی به اداری انتظامی عنوان شد.
۱۲ تیر ۱۳۹۵ ۱۳:۵۰
. |